021-88784671-2

کفیر

کفیر
خلاصه

تولید با کیفیت ترین و بی نظیرترین کفیر از نظر بافت و طعم اصیل قفقازی با استارتر کالچرهای روسی گلدن لاین و آیکالچر اسپانیا

19 5 01

كفير يكي از قديمي‌ترين فراورده‌هاي تخميري شير است كه منشا آن‌را سرزمين قفقاز مي‌دانند. اين نوشيدني را با استفاده از شير بز و گوسفند يا گاو تهيه مي‌كنند. كفير در تعدادي از كشورها به خصوص در روسيه (با مصرف سرانه 5 ليتر در سال) مصرف بالایی دارد.

كفير فراورده‌اي به نسبت غلیظ با مزه اسيدی و طعم ملايم تخميري است. يك كشت ويژه كه آن را دانه كفير می‌نامند، براي توليد اين فراورده به‌كار می‌رود. اين دانه حاوي پروتئين، پلي‌ساكاريد و مخلوطي از چندين نوع ميكروارگانيسم مانند مخمر و باكتري‌هاي مولد مواد معطر و اسيد لاكتيك است و 10-5 درصد از كل ميكروفلور آن‌را مخمر تشكيل مي‌دهد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)