021-88784671-2

آنزیم لاکتاز لاکتومکس

آنزیم لاکتاز لاکتومکس
خلاصه

آنزیم لاکتاز LACTOMAX 5000 دارای مزیت عدم پس طعم در محصول نهایی و برترین برند شناخته شده در بازار

19 5 01

آنزیم لاکتاز با قدرت 5000 مناسب برای افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند و برای انواع شیر و فرآورده های لبنی کم یا بدون لاکتوز کاربرد دارد

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)