021-88784671-2

آنزیم های بهبود دهنده سیویزایم

آنزیم های بهبود دهنده سیویزایم
خلاصه

شامل انواع: SIVEEZYME 50 L SIVEEZYME 95 H SIVEEZYME W (مایع) SIVEEZYME N (نایسین)

19 5 01

این آنزیم ها برای انواع فرآورده های لبنی ، گوشتی و صنایع آبمیوه و تخم مرغ پاستوریزه و کنسروها کاربرد دارد

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)