021-88784671-2

استارترهای لبنی گلدن لاین

استارترهای لبنی گلدن لاین
خلاصه

استارتر های روسی گلدن لاین برای انواع ماست قالبی و همزده، انواع پنیر تمام مزوفیل و مزوفیل-ترموفیل و دوغ و پروبیوتیک قابل استفاده برای یک تن

9 8 01

شرکت آنزیم های صنعتی ایران نماینده انحصاری کمپانی معظم سویزناب در ایران با برند گلدن لاین می باشد این شرکت از سویه های میکروبی طبیعی تولید به استارتر کالچرها با کیفیت و شرایط منطقه ای ایران تولید نموده و برای انواع ماست همزده و قالبی، محصولات پروبیوتیک، استارتر های ترکیبی مزوفیل-ترموفیل و به تنهایی تمام مزوفیل برای انواع پنیر ، دوغ و کفیر مناسب برای یک تن قابل عرضه می باشد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)