021-88784671-2

تماس با ما

تهران ، میرداماد غربی ، کوچه دفینه ، پلاک 4 ، واحد 4 ، طبقه دوم ، شرکت آنزیم های صنعتی ایران

تلفن : 2-88784671-021

نمابر : 88784664-021

info@iieco.ir

نقشه

اطلاعات تماس

تهران ، میرداماد غربی ، کوچه دفینه ، پلاک 4 ، واحد 4 ، شرکت آنزیم های صنعتی ایران

تلفن : 2-88784661-021

نمابر : 88784664-021

info@iieco.ir

فرم تماس با ما

(مورد نیاز)
(مورد نیاز)